Civilization VI: Gilgamesz, władca Sumerii

Niewiele wiadomo na temat Gilgamesza, głównego bohatera „Eposu o Gilgameszu” oraz wielu innych sumeryjskich poematów. W eposie Gilgamesz, będący królem miasta Uruk, jest opisywany jako półbóg toczący spory z bóstwami oraz mędrzec, który przetrwał wielki potop znany z Biblii.

Większość uczonych przychyla się do tezy mówiącej, że Gilgamesz był postacią historyczną, ponieważ udało się potwierdzić istnienie kilku osób wymienionych w eposie, które między 2800 a 2500 r. p.n.e. żyły w opisywanym regionie. Według starożytnego manuskryptu zwanego Sumeryjską listą królów Gilgamesz był władcą miasta Uruk zasiadającym na jego tronie przez 126 lat.

 

Unikalna jednostka: Wóz bojowy

Nieustające konflikty między sumeryjskimi miastami-państwami przyczyniły się do rozpowszechnienia się w starożytnym świecie kilku wojennych innowacji, wśród których znalazł się również wóz bojowy. Wozy te – proste wyplatane kosze umieszczone na ramie wyposażonej w cztery drewniane koła – były ciągnięte przez osły, a ich załogę stanowiło dwóch wojowników uzbrojonych w topory bojowe i lance. Choć istnienie wozów bojowych jest bezsporne, to ich przeznaczenie wciąż wzbudza wątpliwości. Jedni uważają, że wykorzystywano je w walce, inni zaś wierzą, że służyły one wyłącznie do transportowania wojowników na miejsce walki.

Unikalne ulepszenie: Ziggurat

Gdy Egipcjanie wznosili swoje gładkie piramidy, inne starożytne ludy – w tym również Sumeryjczycy – budowali bardziej tarasowe wersje tych samych struktur zwane zigguratami. Pierwsze dowody istnienia tych schodkowych wież wznoszonych na bazie prostokątnej podstawy pochodzą z 3000 r. p.n.e. Żadna z tych starożytnych budowli nie przetrwała do naszych czasów, ale wiemy, że wiele z nich miało ogromne rozmiary. Największy ziggurat powstał w Babilonie ku czci boga Marduka i prawdopodobnie był pierwowzorem Wieży Babel opisanej w Księdze Rodzaju.

Obserwuj rozmowę w mediach społecznościowych, używając hashtaga #OneMoreTurn, i śledź serię Civilization w portalach, żeby otrzymywać najnowsze wiadomości o Sid Meier’s Civilization VI.