Civilization VI: Aleksander Wielki, władca Macedonii

Aleksander Wielki, urodzony w 356 r. p.n.e., był władcą starożytnego greckiego królestwa Macedonii i jednym z największych zdobywców w historii świata. Wojskowe kampanie Aleksandra objęły Grecję, Azję i północnowschodnią Afrykę, doprowadzając do upadku perskiego króla Dariusza III i do rozpadu Imperium Perskiego. Macedoński władca dokonał tego wszystkiego, nim skończył 30 lat.

Choć Aleksander nigdy nie przegrał bitwy, zmarł w trakcie jednej ze swoich kampanii. Gdy w 326 r. p.n.e. wyruszył na czele zmęczonych wojną i tęskniących za domem żołnierzy do Indii, ci uprosili go, by zmienił plany i zawrócił. Aleksander umarł trzy lata później w Babilonie – mieście, które miało stać się stolicą jego imperium.

Taktyka Aleksandra do dziś omawiana jest na wykładach w akademiach wojskowych, a macedoński władca powszechnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych dowódców oraz za najbardziej wpływowego człowieka w historii świata.

Unikalna jednostka: Hypaspiści

Hypaspiści, czyli tarczownicy walczący długimi włóczniami i krótkimi mieczami, należeli do elity macedońskiej armii. Przypominali hoplitów, od których różnili się bogaciej zdobionym wyposażeniem i rozmieszczeniem na flankach falangi, będącej oddziałem żołnierzy poruszających się w zwartej formacji. Zadaniem hypaspistów była ochrona włóczników stanowiących główny komponent falangi – mierzące od 4,5 m do 6,75 m włócznie sprawiały, że byli oni bardzo podatni na ataki z flanek.

Unikalna jednostka: Hetajrowie

Hetajrowie, unikalne jednostki Aleksandra zastępujące konnicę, to szybka i ciężka konna formacja powszechnie uznawana za najwspanialszą kawalerię starożytnego świata. Hetajrowie nazywani są też pierwszymi oddziałami szturmowymi, czyli jednostkami, których głównym zadaniem była penetracja obrony przeciwnika i atak odsłoniętych tyłów. Wybrani członkowie tej formacji dostępowali zaszczytu służby w elitarnej straży Aleksandra Wielkiego, która dosiadała najlepszych wierzchowców.

Unikalna budowla: Basilikoi paides

Podczas macedońskich podbojów często brano do niewoli młodych chłopców, by stanowili polityczne zabezpieczenie, i wychowywano ich na Macedończyków. Chłopców kształcono i trenowano razem z synami macedońskiej arystokracji w basilikoi paides, czyli „szkołach chłopców królewskich”. Nie szczędzono pieniędzy na zapewnienie wychowankom basilikoi paides najlepszych nauczycieli, którzy uczyli młodzieńców honoru, chronienia króla oraz służby przede wszystkim interesom Macedonii.

Dołącz do rozmowy w mediach społecznościowych, używając hashtaga #OneMoreTurn, i śledź serię Civilization w portalach, żeby otrzymywać najnowsze wiadomości o Sid Meier’s Civilization VI.