Civilization VI: Rise and Fall - Tamar Leads Georgia

Co czyni człowieka doskonałym monarchą? Czy może nim być ktoś mądry i biegły w sztuce dyplomacji? Myślący perspektywicznie patron sztuki i niezachwiany obrońca swego kraju? Niewielu władców w historii sprostało tym wymaganiom. Udało się to Tamarze – królowej władającej Gruzją w okresie jej złotego wieku.

Tamara urodziła się około 1160 r. (źródła podają kilka różnych dat) jako córka Jerzego III i królowej Burdukhan. Już w młodym wieku musiała walczyć o utrzymanie swojej pozycji. Możnowładcy tworzący królewski dwór sprzeciwiali się kandydaturze 17-letniej Tamary na kolejną władczynię Gruzji i popierali jej kuzyna, księcia Demnę. Doprowadziło to do wybuchu powstania, które zostało szybko zduszone przez króla Jerzego III.

Po upadku powstania ojciec ogłosił Tamarę swoją następczynią i współwładczynią. Gdy Jerzy III zmarł w 1184 r., Tamara zasiadła na tronie skłóconej Gruzji. Trudna sytuacja wymagała kompromisów i zmusiła młodą królową do zaakceptowania męża wskazanego przez możnych – ruskiego księcia Jurija.

Ślub odbył się w 1185 r., lecz małżeństwo nie trwało długo. Jurij był dobrym dowódcą wojskowym i odnosił sukcesy na polu bitwy, jednak cechowała go szorstkość i nieprzyjemny charakter, które powodowały konflikty na królewskim dworze. Królowa wniosła o rozwód, jako powód podając pijaństwo i niemoralność męża. Było to niezwykle wydarzenie, nieczęsto bowiem zdarzało się, by monarcha chrześcijańskiego kraju mógł rozwieść się z małżonkiem i otrzymywał zgodę przedstawicieli kościoła na kolejny związek małżeński. W owym czasie było to czymś nie do pomyślenia.

Po rozwodzie nastąpił okres wielkich gruzińskich podbojów. Gruzini walczyli z sąsiednimi muzułmańskimi sułtanatami i dzięki dowództwu doskonałych generałów (w tym nowego króla małżonka, Dawida Soslana) zwyciężali. Tamara uczyniła pobliskie królestwa gruzińskimi wasalami i protektoratami. Możnowładcy porzucili spiski i zjednoczeni pod chorągwią Tamary ruszyli na pole bitwy. Gruzinom udało się nawet założyć Imperium Trapezuntu, dzięki czemu stali się jedną z potęg Bliskiego Wschodu. 

Tamara jako pełnoprawna władczyni potężnego królestwa otrzymywała wiele propozycji matrymonialnych. Jedna ze związanych z tym opowieści dotyczy sposobu, w jaki potraktowała sułtana Rumu, który wypowiedział Gruzji wojnę, twierdząc, że posiądzie jej władczynię „jako muzułmańską żonę lub chrześcijańską konkubinę”. Dyplomata, który dostarczył Tamarze tę wiadomość, został uderzony w twarz przez jednego z gruzińskich dworzan.

Pobożna Tamara udała się do skalnego miasta i klasztoru Wardzia, gdzie modliła się, a następnie, stojąc na schodach świątyni, przemówiła do swoich żołnierzy. Natchnieni jej żarliwą wiarą Gruzini rozbili armię sułtana Rumu.

Tamara była też wielką patronką sztuki. Wzmocniła gruzińską wymianę handlową i biła własne monety ze swoim monogramem i tytułami. Za jej panowania nastąpiła kodyfikacja prawa i wzniesiono wiele kościołów oraz katedr. Gruzińska kultura stanowiła wspaniałe połączenie bizantyjskiego chrześcijaństwa z perskimi ideami.

Tamara zmarła w 1213 r., lecz miejsce jej pochówku pozostaje nieznane. Według niektórych przekazów pochowano ją w tajemnicy w jednym z klasztorów, by zapobiec zbezczeszczeniu jej grobu. Z innych źródeł wynika, że jej ciało przetransportowano do Ziemi Świętej, by spoczęła w pobliżu Grobu Świętego.

Tamara odziedziczyła podzielone królestwo i zostawiła je większym, potężniejszym oraz pewnym swojej tożsamości kulturowej. Została świętą kościoła prawosławnego oraz gruzińską bohaterką narodową.

UNIKALNA JEDNOSTKA: CZEWSUROWIE

Wojownicy z gruzińskiej krainy Czewsuretia kultywowali swoje tradycje przez setki lat. Jeszcze na początku XX w. używali w walce broni i zbroi, które zdawały się pamiętać czasy średniowiecza. Ci dzielni Gruzini byli odziani w kolczugi i uzbrojeni w miecze, topory oraz niewielkie czarne tarcze zdobione krzyżami, wykorzystywane podczas nocnych wypadów – kolor tarczy sprawiał, że w świetle księżyca wojownicy stawali się niemal niewidoczni. Nie powinno więc dziwić, że wojownicy ci otrzymują w grze premię do siły bojowej oraz nie cierpią z powodu kar związanych z mobilnością podczas poruszania się po polach ze wzgórzami. Choć Czewsurowie byli przywiązani do tradycji, z czasem unowocześnili swoje uzbrojenie, wzbogacając je o broń palną, której przydatności na polu bitwy okazała się niezaprzeczalna.

UNIKALNA BUDOWLA: CICHE

Gruzińskich ziem strzegły potężne ciche – fortece wzniesione na szczytach wzgórz i skalistych urwisk. Ich charakterystyczną cechą były mury kurtynowe o zaokrąglonych lub trójkątnych blankach (charakterystyczne „zęby” tworzące koronę murów i zapewniające dodatkową ochronę obrońcom), umacniane rozmieszczonymi w narożnikach wieżami.

 

Gruzińskie fortece były szczególnie trudne do zdobycia ze względu na swoje wysokie umiejscowienie. Są dostępne wyłącznie dla Gruzji i zwiększają siłę twoich zewnętrznych umocnień do najwyższego możliwego poziomu przy koszcie produkcji niższym od renesansowych murów.

 

Choć tego typu budowle pamiętały czasy Aleksandra Wielkiego, Gruzini z powodzeniem wykorzystywali je nawet w XVII w. n.e. Obecnie fortece te stanowią atrakcję przyciągającą turystów z całego świata. Gdy grając Gruzją, opracujesz ideę ochrony przyrody, ciche zapewnią ci dodatkową turystykę.

UNIKALNA UMIEJĘTNOŚĆ PRZYWÓDCZYNI: GLORIA ŚWIATA, KRÓLESTWA I WIARY

Po opracowaniu idei teologii Tamara uzyskuje możliwość wypowiadania wojny o protektorat. Wychowanie królowej i sposób, w jaki zagrzewała swe oddziały do walki, sprawiają, że w początkowych turach po wypowiedzeniu wojny o protektorat Gruzja zyskuje wiarę. Dodatkowo Gruzja otrzymuje premie związane z szerzeniem słowa bożego. Każdy emisariusz wysłany do miasta-państwa, w którym przeważa gruzińska religia, liczy się podwójnie.

UNIKALNA UMIEJĘTNOŚĆ CYWILIZACJI: SIŁA W JEDNOŚCI

Tamara objęła rządy w okresie zamętu i pomogła zjednoczyć Gruzinów, dając im jasny cel. Honorując jej osiągnięcia poprzez upamiętnianie historycznych momentów na początku złotej ery, otrzymasz premię normalnej ery zwiększającą wynik epoki oraz dodatkową premię złotej ery.

Tamara jest jednym z dziewięciu nowych przywódców, którzy trafią do gry 8 lutego 2018 r. wraz z premierą rozszerzenia Civilization VI: Rise and Fall.

Obserwuj rozmowę w mediach społecznościowych, używając hashtaga #OneMoreTurn, i śledź serię Civilization w portalach, żeby otrzymywać najnowsze wiadomości o Sid Meier's Civilization VI.